Mūsu kompetences

Lai arī esam jauns uzņēmums, mūsu speciālisti nozarē darbojas jau vairāk kā divdesmit gadus.
Mūsu speciālisti ir sertificēti:

  • Vājstrāvu sistēmu projektēšanā;
  • Elektroietaišu projektēšanā;
  • Vājstrāvu sistēmu izbūvē un izbūves darbu vadīšanā;
  • Elektrosistēmu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
  • Vājstrāvu sistēmu ekspluatācijā un mērījumu veikšanā;
  • Elektroietaišu ekspluatācijā un mērījumu veikšanā;
  • Mikroģenertācijas sistēmu ierīkošana (saules elektrosistēmas)

Strādājam ātri un ar atbildības sajūtu. Mūsu mērķis ir būt labākajiem!

0 +
Paveikti projekti
0 +
Klientu
0 +
Gadu pieredze

Uzņēmums Skaitļos

Vislabāk mūsu pieredzi un profesionalitāti atspoguļo apkalpoto klientu skaits, pabeigto projektu skaits un pieredzes gadi. 

Sertifikāti

Mūsu kompetenci un zināšanas attiecīgajā jomā apliecina iegūtie kavalifikācijas sertifikāti.

Mūsu partneri

Uzticēto uzdevumu realizēšanai izmantojam labākos materiālus un labākos instrumentus, lai nodrošinātu labāko rezultātu klientam.

Vēlies uzzināt vairāk?